PROPOZICE závodu Kateřinský krosový půlmaraton

PROPOZICE

TERMÍN ZÁVODU:

  1. 10.  2022 start v 11:00

KATEGORIE

Muži celkově 

Ženy celkově 

 

TRASA

Start a cíl na fotbalovém hřišti v Šebrově

21,1 km 527 m up a minitrasa 13,5 km 326 m up po lesních cestách a pěšinkách.

Na trati bude občerstvovací stanice (14 km) bude k dispozici voda, drobné jídlo - POZOR nebudou jednorázové kelímky, závodníci si musí vzít svoje. Odhození odpadků kdekoliv na trati znamená diskvalifikaci. 

Trasa bude značena šipkami a bílo červenou páskou (mlíko)

STARTOVNÉ 

500 KČ PŘEDEM 600 KČ NA MÍSTĚ 

obsahuje: účastnickou medaili, vratné startovní číslo, občerstvení před a během závodu (voda, iont, drobné jídlo) a po závodě (teplé jídlo a pivo/limo), značení trasy, úklid po závodě, příspěvek pro paní Alici…

Volitelné startovné: 

800 Kč vyšší příspěvek
1 000 Kč vyšší příspěvek 

1) PRAVIDLA

POVINNÁ VÝBAVA:

bez následujícího vybavení se nelze zúčastnit: min. 250 ml vody, vlastní kelímek na pití na občerstvovačkách (nebo min 500 ml vody), min. 30 g jídla (gel, tyčinka..)

Doporučená výbava:

mobilní telefon, mapa závodu…

– Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí a při prezentaci musí podepsat prohlášení závodníka

– Pokud je startující neplnoletý musí při prezentaci jeho rodič nebo zákonný zástupce podepsat prohlášení závodníka

– Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.

– Závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 10 min. před startem závodu.

– Závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v propozicích 

– Závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně umístěné startovní číslo na přední části těla

– Závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil. Cizí pomoc mimo občerstvovací stanice není přípustná. Trať musí každý absolvovat bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze.

– Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu do 28. 9. 2022

– Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

– Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky požití alkoholu, či omamných látek.

– Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného.

2) REGISTRACE

Možnosti registrace:

– Přes formulář do data uvedeného v propozicích k jednotlivým závodům. Registrace bude spuštěna

od 26. 8.  do 28. 9.. 

– viz konkrétní propozice na www.galagotrail.cz

– v prostoru startu a cíle v den závodu

– Závodník, který je registrován na webu musí uhradit startovné do 5 pracovních dnů od data registrace nejpozději však do 27. 9. 2022

– Číslo účtu: 2039580013/3030

3) Ceny

– Věcné ceny 

– Vyhlášeny budou první 3 ženy a muži 

STARTOVNÉ SE NEVRACÍ.

– Pořadatel si vyhrazuje právo využít a poskytnout třetí straně přihlašovací údaje, kontakty závodníků i fotografie pořízené ze závodu k reklamním a propagačním účelům.